Luminor Investor | Luminor

Luminor Investor

Vienkāršai un ērtai ieguldīšanai


Piesakies

Pirmā ieguldījumu platforma Baltijā visiem klientiem, kuri zina, ko vēlas. Luminor Investor piedāvā iespēju ieguldīt vairāk nekā 13 000 vienkāršajos finanšu instrumentos, tostarp akcijās, obligācijās, biržā tirgotos fondos (ETF) un ieguldījumu fondos, no jebkuras vietas, jebkurā laikā un jebkurā ierīcē.

Novērtē platformas priekšrocības

Konkurētspējīgas darījumu cenas

 • Bezmaksas konta atvēršana
 • Bez slēptām izmaksām
 • Pieejams komisiju kalkulators, lai aprēķinātu sagaidāmās izmaksas izvēlētajā ieguldīšanas periodā

Vienkāršs pieteikšanās process

 • Paraksti līgumu >> Veic iemaksu >> Sāc ieguldīt
 • Minimālā ieguldījumu summa 100 Eur

Lielākā vienkāršo finanšu instrumentu izvēle

 • 12 000 akcijas
 • 800 biržā tirgotie fondi (ETF)
 • 400 ieguldījumu fondi
 • 120 obligācijas

un skaits pastāvīgi pieaug!

Viens no plašākajiem ieguldījumu fondu piedāvājumiem Baltijā

 • Ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokumenti ir pieejami latviešu valodā

Pirmā platforma Baltijā, kas piedāvā obligāciju elektronisku tirdzniecību

 • Vienkārša darījumu veikšana
 • Rīkojumi parasti tiek izpildīti mazāk kā 30 sekundēs

Ieguldītājiem draudzīga sistēma, kas pielāgota lietošanai jebkurā ierīcē

 • Vienkāršāka lietošana labākai pieredzei – seko saviem ieguldījumiem jebkurā ierīcē
 • Aktuāla informācija par finanšu tirgiem – visa informācija un jaunumi ir pieejami vienuviet

Visaptveroša finanšu instrumentu meklēšanas kritēriju izvēle

 • Meklējiet instrumentus pēc to veida, valstspiederības, sektora, biržas, tirgus kapitalizācijas, dažādiem uzņēmuma finanšu rādītājiem, valūtām, termiņiem, reitingiem, emitentu nosaukumiem un citiem meklēšanas nosacījumiem
 • Saņemiet aktuālākos novērojumus no simtiem pasaules analītiķu

Ērti pielāgot savām vajadzībām

 • Izveido un seko līdzi savam finanšu instrumentu sarakstam
 • Platforma ir pieejama visās Baltijas valstu valodās
 • Finanšu instrumenti 15 valūtās

Iepazīsti finanšu instrumentus, kuros vari ieguldīt, izmantojot Luminor Investor

Sāc ieguldīt ar Luminor Investor trīs vienkāršos soļos

1

Atver Luminor Investor kontu

2

Paraksti Luminor Investor līgumu

3

Sāc ieguldīt

Veic naudas līdzekļu pārvedumu savā Luminor Investor kontā un sāc ieguldīt!

Atruna

Ieguldījumi ir saistīti ar risku un var radīt gan peļņu, gan zaudējumus. Ieguldītājiem rūpīgi jāizvērtē sava finansiālā situācija, lai izprastu saistītos riskus un nodrošinātu savas situācijas atbilstību pirms jebkādu ieguldījumu veikšanas, ieguldījumu pārtraukšanas vai jebkādu darījumu slēgšanas. Ieguldītājs uzņemas atbildību par pieņemtajiem ieguldījumu lēmumiem, tāpēc pirms lēmuma pieņemšanas jums jāiepazīstas ar visiem dokumentiem, fondu prospektiem, finanšu instrumentu prospektiem, finanšu instrumentu un ar tiem saistīto risku aprakstiem, kā arī ar citiem ieguldītāju aizsardzības dokumentiem, kas pieejami vietnē www.luminor.lv/lv/privatpersonam/informacija-iegulditajiem.

Vēsturiskie rezultāti negarantē līdzvērtīgus rezultātus nākotnē un tos nevar uzskatīt par vienīgo faktoru, kurš jāņem vērā, izvēloties konkrētu ieguldījumu. Iepriekšējais peļņas apmērs negarantē tādu pašu peļņas apmēru nākotnē. Ieguldījumu vērtība var samazināties vai palielināties, un atsevišķos gadījumos ieguldītājs var zaudēt visus ieguldītos līdzekļus. Ienākumi no ieguldījumiem nav fiksēti un var svārstīties laika gaitā. Tādu ieguldījumu vērtību, kas ietver ārvalstu valūtas risku, var ietekmēt valūtas maiņas kursa svārstības. Nodokļu likmes un ieturēšanas bāze, kā arī atvieglojumi, var mainīties un kļūt jums neizdevīgi.

Šeit sniegtā informācija nav uzskatāma par piedāvājumu (vai potenciālu piedāvājumu) attiecībā uz jebkādas valūtas, produkta vai finanšu instrumenta pirkšanu, ieguldījuma veikšanu vai līdzdalību konkrētā ieguldīšanas stratēģijā.

Luminor nesniedz rekomendācijas Luminor Investor platformas ietvaros. Luminor neņem vērā konkrētā klienta ieguldījumu mērķus, finansiālo situāciju, vajadzības, prasības, zināšanas un pieredzi. Līdz ar to visa Luminor tīmekļa vietnē publicētā informācija, ja vien nav norādīts citādi, ir domāta tikai informatīviem un/vai mārketinga nolūkiem un nevar tikt uzskatīta par:

 • komerciālu, finanšu, ieguldījumu, hedžēšanas, juridisku, tiesību aktu, grāmatvedības vai nodokļu konsultāciju,
 • ieteikumu vai tirdzniecības ideju vai
 • jebkādu citu pamudinājumu rīkoties, ieguldīt vai izņemt ieguldījumus konkrētā veidā.

Luminor neatbild par zaudējumiem, kas radušies ieguldījuma izvietošanas un/vai šeit norādītās informācijas izmantošanas vai interpretācijas rezultātā.