Noguldījumu gada procentu likmes | Luminor
Krājkonts
ValūtaEUR*USD*,**GBPNOK
Uz nenoteiktu laiku0,150,15--

* Minimālā summa, no kuras sāk aprēķināt procentus Krājkontam, kura konta numurā ir burti RIKO (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx), ir 10 EUR/ 10 USD.
** Sākot ar 23.02.2016 Krājkontu, konta numurā ir burti RIKO (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx), var noformēt tikai EUR valūtā.

Termiņnoguldījums (Apkalpošanas vietā vai Kontaktu centrā)
ValūtaEURUSDGBPNOK
Min. noguldījums500*500*500*5 000*
1 mēnesis0,001,050,450,75
3 mēneši0,051,150,550,95
6 mēneši0,201,400,651,00
9 mēneši0,301,450,751,05
12 mēneši0,351,550,851,10
24 mēneši0,251,550,951,20
36 mēneši0,251,550,951,35
60 mēneši0,551,701,051,55

* Noguldījumam, kura summa ir lielāka par EUR 100 000, USD 100 000, GBP 100 000 vai NOK 1 000 000, noguldījuma gada procentu likme tiek noteikta pēc vienošanās.

Termiņnoguldījums (Bankas internetbankā)
ValūtaEURUSDGBPNOK
Min. noguldījums100*100*100*1000*
1 mēnesis0,001,100,500,80
3 mēneši0,151,200,601,00
6 mēneši0,251,450,701,05
9 mēneši0,351,500,801,10
12 mēneši0,401,600,901,15
24 mēneši0,301,601,001,25
36 mēneši0,301,601,001,40
60 mēneši0,601,751,101,60

* Noguldījumam, kura summa ir lielāka par EUR 100 000, USD 100 000, GBP 100 000 vai NOK 1 000 000, noguldījuma gada procentu likme tiek noteikta pēc vienošanās.

Uzkrājums bērnam
ValūtaEURUSDGBPNOK
Min. sākotnējais noguldījums un noguldījuma atlikums, par kuru aprēķina procentus5050--
Uz noteiktu termiņu (ne mazāku par 3 gadiem) līdz Klients sasniedz pilngadību0,150,50--

Noslēdzot Krājkonta līgumu Bankas filiālē.
Līguma noslēgšana internetbankā nav iespējama.